Съзвездията


Те са стари като света. Млади като очите. Близки като мечта.

Звездите са били първата връзка на човека с Вселената. Земната природа е била естествената среда и рано или късно е била приета като част от света. Човекът живеел с дъжда, вятъра, тревата, животните, огъня – те били част от неговия дом. Можел да ги докосне, да ги почувства. Звездите, далечни и непознати, били ли са част от земния свят. Появявали в нощта, отивали си и пак се връщали. Какво били те, защо са били там... Кога е започнало всичко? Когато някой е вдигнал поглед към небето и е казал "Аз искам да разбера." Така се е появил човека, а ние сме неговите наследници. Вдигнали поглед нагоре, пазещи искрата на любопитството и древната сила.