Безсребърно-цифров тест

Традиционна и цифрова обработка

(Към теория на дигиталната фотография)На тази страница има две снимки. Първата е копирана върху контрастна хартия "Kodabrom IIRCF4" и е проявена в позитивен репродукционен проявител. (Използват се за щрихови оригинали.) Самият негатив няма висока зърнистост и методът е използван за придаване на определена изразност на сюжета. Вероятно има лека маска за долната част, хартията е експонирана и потопена в проявителя. Снимката е репродуцирана при налична стайна светлина с цифрова фотокамера.

     При втората снимка е репродуциран негативът, с цифрова фотокамера и вариодубликатор.

     Първият резултат е получен единствено чрез избор на начина на обработка на светлочувствителния материал. Как би могъл да бъде получен същия резултат в редакторската програма? С този пример искаме да дадем усещане за разликата в обработката по сребърния процес и манипулацията при дигиталния.