ТЕОРИЯ И ФОТОГРАФСКИ ЖАНРОВЕ
Авторски права
Фотография
Втора част

АРХИТЕКТУРНА ФОТОГРАФИЯ

Особености, изисквания и реализация

(предстои качването на снимки по темата)

Първа част

Определение

Основният мотив в архитектурната фотография са обекти на архитектурно-строителна дейност и паметници. Архитектурната фотография се разглежда като екстериорна и интериорна и за разлика от другите фотографски жанрове има за цел да репродуцира творчески един чужд замисъл от една друга творческа дейност. Плановете, в които се изобразяват архитектурните мотиви са детайл, общ и ландшафт. Има известни изисквания към архитектурните снимки поради самата природа на обектите, тяхната силно изявена геометрична линеарно-фигурална постройка.

Оценка на обекта

Архитектурната снимка съдържа основния обект, прилежащите елементи определени от архитектурната идея и взаимовръзката им с околната среда. При пресъздаването на архитектурен мотив фотографът трябва да се запознае с архитектурния замисъл, стил на обекта, мястото и взаимодействието му с околната среда, структурните детайли и фон. Това е определящо относно решенията и реализацията, съобразявайки се със задачите от творческо и техническо естество. При възпроизвеждането на обекта фотографът разполага с пълна свобода при определяне на изобразителния ъгъл и оптика или се съобразява с ограниченията и възможностите свързани с тях. Ако възникнат такива ограничения може да се окаже, че трябва да се взема решение дали ще се изобрази пълната фигура на мотива или ще се акцентира върху отделна негова част или детайл. В помощ на това може да бъде характерът на обекта, неговия стил. Например, възможно е да изобразим част от архитектурен комплекс или модерна динамична архитектура, но би било нелогично да изобразим само част от църковен храм когато имаме възможност да заснемем цялата постройка. Това не се отнася до възпроизвеждането в план архитектурен детайл.

Във всяка статия за творческа фотография би трябвало да фигурира израза „все пак има и изключения от правилата”. Например, старата българска архитектура е подходяща за композиционна игра с тези изключения. Една стреха или кат от къща сред красивата природа ще подчертае и засили взаимовръзката между обект и околна среда точно чрез отделяне на елемент от мотива. Друго изключение в случай на непълнота на фигурата може да бъде наложено когато се фотографира голяма сграда и не достига ъглов обхват, оптиката ограничава или архитектурната фигура е твърде голяма. В този случай е хубаво да се направи преценка за главната проекция и тогава да се определи тежестта на останалата част със стремеж към запазване на композиционно равновесие и завършеност на образа. Пример за това е снимка на музея „Лувър” с гледна точка откъм пирамидата. П-образната форма на сградата и желанието да бъде изобразена и стъклената пирамида поставят подобни композиционни задачи. Едва ли ще видите много снимки на цялата сграда на музея от този ъгъл. Изборът в случая е дали да бъде изобразена цялата, но много дребна сред околния ландшафт сграда, при което ще се затрудни разпознаването и загуби въздействието на богатството на архитектурни детайли или постройката да бъде снимана отблизо за сметка голям процент от фасадата. Обикновено изборът пада на втората възможност. Място като това е истинско удоволствие на предизвикателството и изпитание за фотографа.

Идеалната композиция на архитектурната снимка би била затворената, когато средата позволява това. Това означава, че сме успели да изобразим целия обект с или без вътрешнокадрова рамка. Тъй като обикновено мотивите са позиционирани в градска среда най-често срещана е отворената от две страни на полето композиция, в която обаче също е изобразена пълната фигура на обекта. Защо не е добре да снимаме част от мотива. Разгледайте снимки на храмове и катедрали. Колкото и красив да е елемента, който сте избрали, той никога не може да даде пълна представа за цялото. Красивият елемент ще събуди възхищение, но и любопитство и глад за целия обект. Естетическата ни нужда ще остане незадоволена и някак орязана. Ще се стремим към естетическо удоволетворение до едва когато видим снимка на целия обект. Можем да се насочим към подобна реализация на детайла ако той е особено привлекателен и има завършено самостоятелно изразително звучене или търсим художествено решение.

Околна среда

Важно условие за добрата архитектурна снимка е да се определи коя и каква част от околната среда ще влезе в кадър и в какво взаимодействие и съотношение ще бъде спрямо основния обект. Това понякога може да остане в сферата на желанията, тъй като може да възникне ограничение от големината на сградата и ъгловия обхват на обектива. Някои обекти биха могли да бъдат решени с по-малко пространство около тях, докато други изискват повече атмосфера, имат нужда да „дишат”. Ако около обекта има повече растителност е хубаво това да бъде подчертано. Ако снимаме в план ландшафт красивият околен пейзаж е добре дошъл. В практиката въпросът за прилежащите елементи в повечето случаи е очебиен, свързан е с изобразителния ъгъл и се решава по естествен път. Декоративните насаждения, алеи, пейки, осветителни тела и други са част от екстериора и архитектурния замисъл и обикновено в непосредствена близост до основния мотив. Въпросът за пространството около обекта се доминира и от необходимостта някои детайли да бъдат отделени. Това може да са елементи, които действат неестетично, придават излишна описателност или са в композиционно противоречие. Тук е и най-големият проблем при снимки в градски условия. Обикновено основният мотив е заобиколен от елементи, които пречат и го загрозяват. Това са кабели, ел. стълбове, кофи за боклук, автомобили. Как се решава този проблем. Да не кажем невъзможно, но чрез подходящо осветление неподходящите елементи могат да попаднат в сянка и да се намали или прикрие въздействието им. През лятото може да бъде избран почивен ден за снимките - автомобилите се отправят нанякъде и при малко късмет вашата сграда може да се окаже открита. Може да изберете вариант за нощна снимка. Поради контрастното осветление и по-бедна светлосянка доста неща стават не така ясно изразени и очебийни. Повечето кабели потъват в мрака. И може би най-използваният вариант е манипулация на изображението с редактираща програма.нагоре Следваща