cover      II    III    IV      VI    VII    VIII    IX      XI    XII

Нали не ще

превърнеш

сърцето си

във камък,

а ще запазиш

този топъл

и приказен

за мене

замък.


И постоянно

нека греят

всички

светлини,

та някъде

далеч, от

пътя още

да виждам

своите мечти.


Завинаги

аз искам

там да се

завръщам,

умората

на прага

да оставям

и цял живот,

любима,

все теб да

благославям.

Road_poem_10.html
http://www.ipetar.com/lichna/rakopisno.html
Christmas_poem_8.html