cover      II    III    IV      VI    VII    VIII    IX      XI    XII

До сърцето искам аз да стигна

и  въпросът тук е сложен

няма аз да те притискам

и да ползвам начин невъзможен.


Цветето само ще се разтвори

ако срещне почва е благодатна

то само ще заговори

за страстта си необятна.

Sleep_poem_3.html
http://www.ipetar.com/lichna/rakopisno.html
Out_poem_1.html