cover      II    III    IV      VI    VII    VIII    IX      XI    XII

Чакам теб.
И сам съм в мрака.
Но може би греша.
Светлината е с мен.
/трябва да бъде/
Стоим в стаята
двамата с нея
и чакаме
нощният пир
да завърши.

Feather_poem_5.html
http://www.ipetar.com/lichna/rakopisno.html
Sleep_poem_3.html