cover      II    III    IV      VI    VII    VIII    IX      XI    XII

Навън се стеле тъмнина,
ала далеч е още утринта.
На съня сега ще дам обет,
бързо ме донесе при теб.

Ето, заедно сме в нощта,
мила, вече ти не си сама.
Двамата сме в сън омаен
нейде, в космоса потаен.

Вече има място на земята
страж на любовта ни свята.
Никой де е няма да изкаже
и къде е, той не знае даже.

Проста тук е тайната, горката
и тя е скрита вътре във сърцата.
Но ако желаеш, ще я узнеш ти
за твоята любима цвете засади.

Поливай го и го следи редовно,
да не познае нищичко греховно.
Тъй аз надявам се до сетен ден
жена ми винаги да е до мен.

Flower_poem_2.html
http://www.ipetar.com/lichna/rakopisno.html
Flower_poem_2.html
poems_cover.html