Коледа 01.2008

Много отдавна
имах една Коледа.
Беше толкова хубава,
че ми стана приятел
и я опазих във времето.

Оттогава сме заедно
и всеки път, когато
отново е същият ден
аз я викам, на галено,
тя идва до мен през нощта
сяда тихо на стола
и припява песен за любовта.