Момиче 09.1989

Имало къща момиче
в нея то срещало своя любим.
Но пътя голям е и тръгнал.
Заминал, и там закъдето заминал
не спомнял си.

Но вятърът...
О, боже, годините минали!
Изминал и пътя обратно.

Имала къща старица
тя помнела, спомняла и обичала.

Сънят 12.2006

Сънят се спусна
и надви умората.
Надви и хората.
И се огледа.
Беше останал сам.

На Боб Дилън 07.1996

Стигнах края на света.
Толкова е тихо, че оглушавам.
Толкова е светло, че ослепявам.
Тропам по райската врата.

Тук е краят на света.
Тихо е, а оглушах.
Тъмно е и не виждам.
Удрям по райската врата.