2007

Не отиде никак надалече
малкото прекрасно мече.
Там, на същата пътека чака
спи сега, но малко плака...
Нека приказката да подхване
мама песен ще припее.
В унес мечето ще промърмори
и мечтата пак ще заживее.