Приказка безкрай 1989

През прозореца се спусна един слънчев лъч, който погали по лицето едно дете, което рисуваше слънце. Това слънце грееше върху една зелена поляна с много пъстри цветя и една къща, а там зад прозореца седеше едно дете и рисуваше слънце. А през прозореца се спускаше един слънчев лъч и галеше по лицето едно дете, което рисуваше слънце.