Вестникарска поема 1990


"Патриот"
е
"Дума"
дава
за
"Прогрес"
и
"Свобода".
А тоз
(о)Свободен народ"
вика с
"Транспортен глас":
- Дайте шанс на
"Демокрация"!
Във
"Софийско утро"
светло,
с
"Нова светлина"
навред,
от
"Импулс"
"Младеж"
обзет е
и за
"Истина"
напира.
Тук
"Дебати"
"Днес"
се водят
за
"Култура"
и за
"Политика":
- "Ние"
"Диалог"
не щем,
дайте нещо да ядем! -
викат трети.

И така
във този
"21 век",
в утрото
на новата
"Зора",
"Ден"
ще мине,
друг ще дойде...
Нека "Стършел" да му мисли.